`Criminelen ontliepen vervolging na schikking'

Het openbaar ministerie heeft de afgelopen jaren regelmatig schikkingen getroffen met criminelen die daardoor vervolging in het kader van de pluk-ze wetgeving konden ontlopen. Dat meldt de actualiteitenrubriek Reporter op basis van verklaringen van advocaten en documenten waar de redactie inzage in heeft gehad.

Vervolging in het kader van de pluk-ze wetgeving vindt plaats naast de strafrechtelijke vervolging en heeft tot doel om wederrechtelijk verkregen voordeel bij criminele handelingen terug te vorderen. De inkomsten uit die pluk-ze wetgeving is al jaren veel lager dan bij invoering van de wet in 1992 was geraamd. Het gaat vaak om moeizame procedures waarbij de bewijslast vaak lastig te vergaren is.

Inmiddels zou volgens Reporter het merendeel van de `pluk-ze'-inkomsten via schikkingen tot stand zijn gekomen, een constatering die door een woordvoerder van het college wordt bevestigd. ,,Dat is een manier om meer ontnemingszaken af te handelen.'' De bewering van Reporter dat justitie in een zaak vervroegde vrijlating zou hebben toegezegd in ruil voor een akkoord over het schikkingsbedrag kon de woordvoerder van het openbaar ministerie niet bevestigen omdat de redactie niet wilde vertellen welk dossier die zaak betrof.