CDA wil zorgstelsel hervormen

Het CDA wil een herziening van het zorgstelsel. De bedoeling is dat huishoudens uit lagere en middeninkomens via de sociale zekerheidswetgeving zullen worden gecompenseerd voor de kosten. Dit is een van de wijzigingen die de CDA-partijraad gisteravond aanbracht in het concept-verkiezingsprogram. Daarin werd vastgelegd dat alle huishoudenseenzelfde, nominale, premie betalen voor kortdurende zorg waarbij huishoudens met lagere en middeninkomens extra kosten via de belasting zouden terug krijgen.

PvdA-lijsttrekker Melkert had deze paragraaf in het concept-program vorige week in Arnhem scherp bekritiseerd omdat de betreffende gezinnen ieder jaar opnieuw hun kosten moeten compenseren, en met name ouderen zouden daarvan de dupe zijn. Gisteravond reageerde de PvdA-voorman gematigd positief op het geamendeerde partijprogram. ,,Het is positief dat het CDA erkent dat de kosten in de zorg niet via de belastingen moeten worden gecompenseerd. Maar het is verwarrend dat nu wordt aangekondigd dat nog moet worden onderzocht wat de exacte gevolgen zijn van de herijking van de zorg.''

De partijraad besloot gisteren ook, tegen de wens van het partijbestuur in, dat het voortgezet onderwijs kosteloos moet worden; les-en boekengeld moeten wat betreft het CDA worden geschrapt. CDA-leider Balkenende zei in een reactie: ,,Die is een prima verbetering voor gezinnen, hiermee kunnen we voor de dag komen.''