Bond vreest tweedeling door akkoord

De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept zijn leden op protestants-christelijke en bijzondere middelbare scholen op tot stakingen of demonstraties. De bond is teleurgesteld in andere bonden.

De bond is verbolgen over het CAO-akkoord dat de werkgeversverenigingen Besturenraad en VBS met de Onderwijsbond CNV en CMHF hebben gesloten.

De afspraak tussen een deel van de werkgevers en een deel van de werknemers is gisteren gemaakt en geldt voor 200 protestants-christelijke scholen of algemeen bijzondere scholen. Het gevolg is dat AOb-leden op die scholen toch onder de CAO vallen.

De Besturenraad, branche-organisatie van protestants-christelijke scholen, zegt dat de bonden tot half april hebben om hun leden te raadplegen en dat het merkwaardig zou zijn als al eerder sprake is van acties.

Begin december liepen onderhandelingen tussen werkgevers en bonden op niets uit, waardoor verouderde afspraken uit 1998 nog steeds van kracht zijn. De AOb wilde daarna met alle vijftig afzonderlijke schoolbesturen in Nederland onderhandelen over een CAO. De grote werkgeversvereniging VOS/ABB zag dit wel zitten, maar de andere bonden en werkgeversorganisaties onderhandelden toch verder.

Volgens die partijen zijn er nu goede afspraken gemaakt over salaris en werkdrukvermindering. De CAO voorziet onder meer in betaald ouderschapsverlof en vermindering van lesuren. Breekpunt was tot dusver de 100 miljoen euro die minister Hermans (Onderwijs) extra beschikbaar stelde voor de CAO. Dit wordt nu deels in salarisverbetering gestoken. CNV-onderhandelaar F. van Rooij hoopt dat de organisaties zich alsnog achter de CAO zullen scharen.

Dat zit er niet in. VOS/ABB, de koepel van openbare scholen, geeft de voorkeur aan aparte afspraken met schoolbesturen. De AOb vindt het akkoord totaal onacceptabel. ,,De afspraken leiden tot verschuiving van de werkdruk in plaats van vermindering'', aldus AOb-onderhandelaar Knoop.

Knoop: ,,Ook ontstaat er haat en nijd tussen leraren omdat slechts een deel voor salarisverhoging in aanmerking komt''.