Bezorgdheid Fransen over veiligheid dubbelzinnig

Veiligheid op straat is hét thema van de aanstaande Franse presidentsverkiezingen. Maar terwijl president Jacques Chirac zelfs in eigen kamp gegniffel uitlokt met zijn oproep tot `nul-straffeloosheid', houdt de burger het hoofd koel.

Dat blijkt althans uit een peiling een van de vele, moet er meteen worden bijgezegd – die anderzijds de onveiligheid en de misdaad juist tot gekoesterde eerste zorg van de politiek bombardeerden. Voorlopige conclusie: het beeld is `tegenstrijdig', politici moeten zelf weer gaan nadenken over wat zij van belang achten en de media dragen ook hun steentje bij aan de verwarring.

Volgens het in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerde onderzoek, waarvan de uitslag gisteren bekendgemaakt werd, bestaat er een groot verschil tussen de `eis van veiligheid' en `het gevoel van onveiligheid'. In het onderzoek zegt 61 procent van de (2.448) ondervraagden het meest bezorgd te zijn over de misdaad, tegenover `slechts' 45 procent die zegt zich in de eerste plaats zorgen te maken over de werkloosheid, daarmee het tweede punt van zorg.

Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 71 procent `zich veilig voelt' en slechts één op de drie personen bang is aangevallen te worden op straat.

Bovendien wijst 83 procent van de burgers op zichzelf al een wonder, gezien de op de staat gerichte Franse ziel niet de overheid aan als hoofdverantwoordelijke voor de misdaad en de stijging daarvan vorig jaar (met ruim zeven procent), maar de ouders. Volgens 51 procent zou het meest effectieve middel tegen criminaliteit zijn, dat ouders hun verantwoordelijkheid onder ogen zien. Slechts twee procent zegt dat de oplossing van de politie of justitie moet komen en slechts kleine minderheden, tot twintig procent, pleiten voor meer politie op straat en een strengere rechtspraak.

Volgens het onderzoeksbureau BVA, dat de mogelijke bijdrage van de politiek onbesproken laat, is ,,deze vreemde tegenstrijdigheid ongetwijfeld geheel of gedeeltelijk terug te voeren op de behandeling in de media van veiligheidsproblemen''.

Het bureau stelt dat het gevoel van onveiligheid `gerelativeerd' moet worden. Een andere conclusie van het onderzoek, een onderdeel van een studie naar het functioneren van wijkpolitie, luidt dat het imago van de wijkagent `heel goed' is.