Aanleg en omgeving

In `Verstand is aangeboren' doet Piet Borst enkele vreemde uitspraken over het verband tussen `intelligentie(s)' genen en sociaal gedrag (W&O, 2 februari). Hij maakt daarbij een paar denkfouten. Veel invloedrijke wetenschappers (niet-marxistisch en geen aanhangers van het gedachtegoed van de jaren zestig of zeventig) zetten nog steeds vraagtekens bij de vraag 1) wat intelligentie is, 2) hoe veel intelligenties er bestaan, en 3) of we nu over de methoden beschikken om intelligentie(s) te meten.

Borst schrijft: `Nu iedereen in Nederland de kans krijgt om het onderwijs te volgen dat bij zijn aanleg past, spelen omgevingsfactoren nauwelijks een rol meer bij de IQ-scores van volwassenen.' Leerlingen die op de basisschool of op de middelbare school geen stimulerend of tenminste veilig schoolklimaat hebben gekend in het algemeen de onbevoorrechte en meest kwetsbare kinderen hebben echter minder `kansen' dan leerlingen op scholen met een hogere concentratie van kinderen uit bevoorrechte kringen. Er zijn kortom op dit gebied nog veel vraagtekens.

    • Bowen Paulle
    • Universiteit van Amsterdam