Wethouder speculeert

Lijsttrekker en wijkwethouder Fred Kramer (GroenLinks) van het Amsterdamse stadsdeel Westerpark heeft zijn partij vlak voor de verkiezingen ernstig in verlegenheid gebracht. Kramer kocht recent een nog op te leveren appartement in het stadsdeel, bedacht zich en verkocht het weer door met een winst van zo'n 250.000 euro (ruim 550.000 gulden). Speculatie dus, een onderwerp dat in zijn eigen kring en zeker in het voormalige krakersbolwerk (Westerpark was voorheen de roemruchte Staatsliedenbuurt) gevoelig ligt.

Maar de koop en verkoop van het appartement heeft ook een actueel politieke dimensie: GroenLinks in Westerpark heeft zich samen met de PvdA beijverd om een anti-speculatiebeding door stadsdeel- en gemeenteraad te krijgen dat dergelijke winstgevende doorverkoopacties van met gemeentelijke subsidie tot stand gekomen woningprojecten wil verbieden. Het eerste jaar moet honderd procent van de meerwaarde bij verkoop terugbetaald worden, luidt het door de al door de raadscommissie aangenomen voorstel. Het bestuur van het stadsdeel, waar Kramer deel van uitmaakt, beslist er volgende week dinsdag over.