VS: Conventies Genève herzien

De Amerikaanse ambassadeur voor oorlogsmisdaden, Pierre-Richard Prosper, is van mening dat de Geneefse Conventies over het oorlogsrecht zijn verouderd en herzien moeten worden.

Pagina: 5