Topman moet alsnog weg bij arbeidsbureau

Bernhard Jagoda, president van de Duitse arbeidsbureaus, moet een schandaal rond gefingeerde bemiddelingscijfers bekopen met zijn vertrek. Dat heeft minister Walter Riester (Arbeid) gisteren bekendgemaakt.

Jagoda en Riester kwamen onder vuur te liggen toen een onafhankelijk onderzoek uitwees dat de 181 arbeidsbemiddelingsbureaus die onder Jagoda ressorteren een veel te hoge successcore bij de bemiddeling van werkzoekenden hadden gerapporteerd. Riester zelf is niet van plan om in verband met de affaire af te treden.

Bij een steekproef was gebleken dat de arbeidsbureaus zeventig procent van de succesvolle bemiddelingen ten onrechte op hun eigen conto hadden geschreven. De werklozen hadden in die gevallen zelf een baan gevonden.

De snel stijgende werkloosheid is een blamage voor bondskanselier Gerhard Schröder en een handicap voor zijn roodgroene coalitie in de strijd om de Bondsdagverkiezingen dit najaar. Schröder beloofde de werkloosheid tot 3,5 miljoen te reduceren. Vorige maand steeg het aantal geregistreerde werkzoekenden tot 4,3 miljoen.

Jagoda, lid van de CDU en al door de regering-Kohl benoemd tot president van de Bundesanstalt für Arbeit in Neurenberg, heeft 80.000 mensen en een jaarlijks budget van 54,5 miljard euro ter beschikking om de werkloosheid te bestrijden. Nog is niet helemaal duidelijk hoe Riester zich van Jagoda zal ontdoen. De ambtenaar zou bij regulier ontslag zijn pensioenaanspraken verliezen. Ook is nog niet bekend wie hem zal opvolgen.

Het schandaal rond de gemanipuleerde cijfers zal vermoedelijk leiden tot een grondige herziening van de arbeidsbemiddeling. Riester wil daartoe nog deze kabinetsperiode nieuwe wetgeving introduceren. Waarschijnljk zal de instelling in Neurenberg van een aantal administratieve taken, zoals de uitbetaling van kindergeld, worden verlost. Ook moeten de bemiddelaars meer concurrentie krijgen van marktpartijen.

De Bundesanstalt für Arbeit is een administratief orgaan dat onder toezicht staat van vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en overheid.

    • Michel Kerres