Ramsj

James M.Saslow: Pictures and passions. A history of homosexuality in the visual arts. Gebonden, Viking 1999, van € 35,94 voor € 17,–. De Boekenmarkt Den Haag

Grondig historisch overzicht van wat Saslow `homosexual art' noemt: homo-erotische voorstellingen in de beeldende kunst, zowel gemaakt door homoseksuelen en lesbiennes, als door heteroseksuelen (en in dat laatste geval vaak met sterk afwijzende intenties, zoals in de Middeleeuwen gebruikelijk was). Boek beslaat meer dan drieduizend jaar: vanaf de oude Perzen en Grieken, via de Middeleeuwen en de Renaissance tot aan `the flowering of today's vibrant gay and lesbian art'. Daarnaast aandacht voor homoseksuele kunst in Azië en China. Ruim honderdvijftig illustraties.

    • Henk Lagerwaard