Pas verschenen: Non fictie

Zsuzanna van Ruyven-Zeman: Het geheim van Gouda. De cartons van de Goudse Glazen. Walburg Pers, 157 blz. € 22,95

Tot de grote renaissance-schatten in ons land behoren de gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk in Gouda. Minder bekend is dat de voortekeningen van deze glazen, de `cartons' bewaard zijn gebleven. Deze soms twintig meter hoge tekeningen behoren tot de grootste ter wereld en worden in dit mooi geïllustreerde boek uitvoerig beschreven.