Pas verschenen: Non fictie

José Antonio Gonsalves de Mello: Nederlanders in Brazilië (1624-1654). De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië. Walburg Pers, 288 blz. € 22,95

Anders dan in Nederland is de herinnering aan Johan Maurits van Nassau in Brazilië nog niet vervaagd. Dit boek, in 1947 geschreven door een Braziliaanse historicus en nu voor het eerst vertaald, geeft een levendige geschiedenis van het dagelijks leven te Recife in de Nederlandse periode.