Pas verschenen: Non fictie

Marie-Charlotte Le Bailly: Recht voor de Raad. Rechtspraak voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in het midden van de vijftiende eeuw. Verloren, 347 blz. € 29,50

Jaarlijks nam het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland het hoogste rechtsorgaan in deze gebieden, zo'n 140 proecessen in behandeling. Voor deze studie werden die over een periode van ruim een eeuw geanalyseerd, zodat een zeer gedetailleerd inzicht in de procesgang werd verkregen.