Ontslagen drukken winst Connexxion

De reorganisatie die busbedrijf Connexxion vorig jaar heeft ingezet is ruim twee keer zo duur uitgevallen als het bedrijf voorzien had. Mede daardoor zullen de resultaten over het afgelopen jaar beduidend lager uitvallen dan het bedrijf vorige maand nog voorspelde.

Toen zei Connexxion nog te verwachten dat de resultaten over het afgelopen jaar die van 2000 zouden evenaren. De reorganisatie was juist ingezet om het rendement van Connexxion te verhogen. Bij de reorganisatie raakten 150 werknemers hun baan kwijt.

Connexxion had 10,4 miljoen euro opzijgezet voor het sociaal plan voor deze mensen. Dat is 15 miljoen euro duurder uitgevallen dan voorzien. Dit drukt direct op het bedrijfsresultaat, dat in het jaar daarvoor 25,9 miljoen euro bedroeg. Bovendien heeft Connexxion het afgelopen jaar 4,5 miljoen euro minder ontvangen aan opbrengsten uit de strippenkaart. In februari vorig jaar had de toenmalige bestuurder H. Koerhuis nog een bedrijfsresultaat van 38 miljoen euro in gedachten voor 2001.

Volgens betrokkenen bij het overheidsbedrijf is de te dure reorganisatie de directe aanleiding geweest waarom bestuursvoorzitter H. Koerhuis enkele weken geleden is weggestuurd door de raad van commissarissen. De officiële lezing is dat Koerhuis opstapte na een `verschil van inzicht' met de raad van commissarissen.

Volgens adjunct-directeur E. Modderman van Connexxion zijn de tegenvallende resultaten er mede oorzaak van dat de voorgenomen beursgang van Connexxion van de baan is en dat de plannen om te privatiseren zijn vertraagd. Het kabinet zou oorspronkelijk eind vorig jaar een besluit nemen over de verkoop. ,,We zagen vorig jaar al dat we het [de verwachtingen, red.] niet waar konden maken'', zegt Modderman daarover.

connexxionpagina 10

    • Esther Rosenberg