Olympic later weer te koop

De Griekse regering wil het noodlijdende Olympic Airways de komende twee jaar saneren. Het bedrijf moet verkoopbaar worden gemaakt, iets wat tot nu toe steeds is mislukt.

De Griekse regering heeft Olympic Airways – in 1955 door de reder Onasis opgericht, in 1977 genationaliseerd – al vijftien maanden geleden aangeboden voor privatisering. Maar de kopers lieten het een voor een afweten. Cyprus Airways trok zich al voor de aanslagen van 11 september terug, daarna ging alle hoop uit naar de kleine Griekse vliegmaatschappij Axon, maar die ging zelf failliet. Als laatste bleef over een consortium onder Australische leiding ,IAS, waarin echter de Griekse magnaat Pavlos Vardinoyánnis financieel de scepter zou zwaaien.

Het consortium, waarin de piloten van Olympic Airways voor 9 procent meededen, had voor 16 februari 102 miljoen euro op tafel moeten leggen als garantie voor de aankoop van 51 procent van de aandelen. Toen dit mislukte, ging de regering beseffen dat, alvorens nieuwe kopers zouden worden gevonden, de maatschappij eerst aantrekkelijk moest worden gemaakt. Drie eerdere saneringsplannen echter zijn de laatste zeven jaren op niets uitgelopen, terwijl ze de belastingbetaler een biljoen drachmen (ruim drie miljard euro) hebben gekost. De woordvoerder van de rechtse oppositiepartij Nieuwe Democratie riep gisteravond meteen al: ,,Het misdadige beleid wordt voortgezet''.

Olympic – dat in 25 jaar 36 directeuren heeft afgewerkt – heeft momenteel een tekort van circa 200 miljoen euro. Vóór alles wilde de regering speculaties ontkrachten als zou er, op de weg naar een `nieuwe Olympic' (misschien wordt dit ook de naam), een korte onderbreking van de vluchten worden voltrokken, zoals El Al al eens heeft toegepast. ,,Olympic Airways vliegt dóór'', aldus gisteren transportminister Verelis, die echter voor de komende twee jaar een afvloeiing van het personeelsbestand aankondigde. Deze betreft circa tweeduizend personen, ongeveer een derde van het totaal. Ook het aantal vliegtuigen en vluchten zal met een derde worden verminderd, waarbij vooral de overzeese trajecten veren zullen moeten laten. Die op Canada en Australië zullen zeker worden opgeheven, hetgeen om gevoelsredenen – honderdduizenden Grieken wonen in deze landen – sterk zal worden betreurd. (De lijn op Amsterdam blijft in stand.)

Ook de piloten tekenen verzet aan tegen deze inkrimping, die juist niet op het programma stond van de IAS, waarvan zij deel uit maakten. Nog andere negatieve reacties van het personeel zullen moeten worden afgewacht, maar de regering heeft reeds aangekondigd dat stakingsacties onder deze omstandigheden tot niets anders dan sluiten zullen kunnen leiden.

Het heeft velen verbaasd dat na de 11de september 2001 het reeds jaren noodlijdende Olympic in de lucht is gebleven, terwijl de onaantastbaar lijkende maatschappijen Swissair en Sabena het loodje legden. De Griekse maatschappij heeft echter relatief minder geleden onder de terroristenvrees van de laatste maanden. Qua veiligheid stond zij al jaren zeer hoog aangeschreven. In Brussel groeide echter de verdenking dat verkapte financiële regeringssteun bijdroeg tot dit behoud.

Met argusogen zal de EU dan ook de komende ontwikkeling volgen. De minister van Financiën Christodoulákis heeft aangekondigd dat voor het saneringsplan in eerste instantie een bedrag van 150 à 200 miljoen euro is benodigd. Dit lijkt niet eens veel, maar waar moet het vandaan komen? De Griekse Handelsbank heeft een lening van 6 miljard drachmen (204 miljoen euro) toegezegd, maar dit is een staatsbank, dus het licht in Brussel gaat meteen rood gloeien. Als garantie zou dienen de 13 miljard drachmen die de Staat op haar beurt schuldig is aan Olympic.

De termijn van twee jaar die Verelis gisteren stelde heeft velen verbaasd - het gerenommeerde ochtendblad To Vima verwachtte gistermorgen het nieuwe Olympic al in mei van dit jaar. De regering roept ongetwijfeld dat een gesaneerde maatschappij begin 2004 extra aantrekkelijk zal zijn bij de nadering van de Olympische Spelen die zomer in Athene, die honderdduizenden bezoekers naar de Griekse hoofdstad zullen brengen.

    • Frans van Hasselt