Nachtdetentie meer ingezet voor jongeren

Een proef waarbij jeugdige criminelen alleen 's nachts hun straf uitzitten en overdag werk of scholing kunnen volgen, wordt uitgebreid.

Dat heeft staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) gisteren in Utrecht gezegd. Volgens de staatssecretaris zijn experimenten met dergelijke detentie in Amsterdam en Rotterdam succesvol verlopen.

Nachtdetentie geldt alleen voor de duur van de voorlopige hechtenis. Als daarna in een strafzaak onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist wordt, dan geldt het reguliere detentieregime in jeugdinrichtingen.

In totaal hebben meer dan driehonderd jongeren meegedaan aan de proef in Amsterdam en Rotterdam. Zij zaten gemiddeld tussen de vijftig en honderd dagen in dergelijke nachtdetentie die wordt uitgezeten in reguliere jeugdinrichtingen. Het uitvalpercentage schommelde volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie rond de vijf procent. De reacties van justitie, het personeel van de jeugdinrichtingen én de jongeren zelf waren na afloop positief. Dat is voor staatssecretaris Kalsbeek aanleiding om het project nu ook landelijk te gaan invoeren.

Als nachtdetentie op grotere schaal wordt ingevoerd, hoeft dat volgens de woordvoerder niet uitsluitend plaats te vinden in jeugdinrichtingen. Ook andere gebouwen kunnen dan als nachtopvang dienst doen. De eerste uitbreiding van het project vindt waarschijnlijk in Utrecht plaats, zo liet Kalsbeek gisteren op werkbezoek in Utrecht weten. De Utrechtse driehoek van politie, justitie en gemeente hadden de staatssecretaris daar om gevraagd, gezien het succes van de experimenten in Amsterdam en Rotterdam. Utrecht ziet uitbreiding van het experiment als mogelijke oplossing voor een deel van de criminele jongeren in de stad.

,,Uitgangspunt is de vraag of jongeren moeten worden opgesloten in jeugdinrichtingen waarbij alle banden met de samenleving worden doorgesneden, of dat de vertegenwoordiging van de Raad voor de Kinderbescherming en de rechter het van belang vinden dat opleidingen worden voortgezet of een baan behouden kan worden'', aldus de woordvoerder. ,,Het gaat vaak om delicten als diefstal, inbraak, afpersing of geweld, delicten met een maximumstraf van vier jaar omdat anders voorlopige hechtenis niet mogelijk is.''

Jeugdige criminelen die zich schuldig hebben gemaakt aan zeer ernstige misdrijven komen niet in aanmerking voor nachtdetentie. De leeftijd van de jeugdcriminelen die er wel voor in aanmerking komen, varieert tussen de veertien en de zeventien jaar.