Minder geld voor verkeer en vervoer

De verwachte extra financiën om te investeren in de infrastructuur zijn onder invloed van de slechtere economische situatie grotendeels verdwenen. Van de 16,5 miljard euro die het kabinet tot 2010 beschikbaar had voor het aanpakken van bijvoorbeeld files, resteert volgens nieuwe berekeningen nog slechts 2 tot 5 miljard euro.

Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de ministeries van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en Financiën. De tegenvaller is zo groot dat het kabinet geen rangschikking aanbrengt in de wensenlijst ter grootte van 82 miljard euro, die provincies, gemeenten en de rijksoverheid eerder hebben ingediend.

Van het bereikbaarheidsoffensief voor de Randstad is een groot deel onzeker geworden. Hieronder valt het `rondje Randstad', de snelle spoorverbinding tussen de grote steden.

De infrastructurele wensen van de overheden krijgen hun beslag in de `impulsbrief'. Daarin brengt het zittende kabinet doorgaans een rangschikking aan, die bij de formatiebesprekingen worden vastgelegd in het regeerakkoord. Omdat het kabinet nu afziet van die rangschikking, is een nieuw kabinet vrij om te bepalen welke projecten gehonoreerd worden.

De sterk verminderde financiële ruimte heeft deels te maken met tegenvallende aardgasbaten. Het ministerie van Financiën houdt ook rekening met een lagere waardering van de staatsdeelnemingen.