Leugens kunnen op jezelf terugslaan

Het Pentagon heeft een Bureau voor Strategische Beïnvloeding opgericht, zo blijkt uit het nieuws uit Washington, en nu is er discussie gaande over de vraag wie er gedesinformeerd moet worden over wat. [...] Het doelbewust lekken over de mogelijkheid om misleidende informatie te gebruiken om de publieke opinie te beïnvloeden, toont aan dat op z'n minst een aantal betrokkenen zich bewust is van de risico's.

Op veel manieren is de strijd met woorden, standpunten en voorkeuren de belangrijkste confrontatie in de strijd tegen het terrorisme. De strijd kan beslissend zijn op cruciale punten. Daarom heeft het Pentagon besloten dat deze strijd ook moet worden gevoerd. De vraag is hoe, en het is nuttig om dit aan de orde te stellen voordat de geloofwaardigheid is geschaad.

Gewoonlijk zijn het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse Informatiedienst belast met het beïnvloeden van de openbare mening en het scheppen van een gunstig beeld. Dit wordt public diplomacy genoemd. Ogenschijnlijk wordt hierbij slechts officiële informatie verschaft, maar alle landen [...] doen er alles aan om zo goed mogelijk over te komen en de slechte kanten te verhullen. [...] Maar als er leugens nodig zijn om te overtuigen, dan is er alle reden om te twijfelen aan de effectieve waarde van de beïnvloeding. [...]

De VS moeten zich bezighouden met een hele reeks belangrijke en vaak tegenstrijdige zaken. Niemand verwacht dat Washington naar alle bezwaren die van verschillende kanten worden geopperd kan luisteren. Maar de suggestie dat oorzaken en feiten kunnen worden gefabriceerd als de echte niet goed genoeg zijn, is verontrustend. [...]

Men moet zich met kracht verzetten tegen de verleiding om met valse informatie te komen. Het gaat om de essentiële verdediging van Amerika's geloofwaardigheid. De leugens van de oorlog in Vietnam en van de diplomatie rondom Vietnam hebben Amerika's positie in de wereld zodanig geschaad en de betrouwbaarheid van de regering in Washington in de ogen van de eigen bevolking zo verminderd, dat het land hier nog steeds niet van is hersteld. Een voordeel van misleiding op korte termijn kan een nieuw groot verlies aan vertrouwen niet waard zijn. [...]

Flora Lewis vandaag in de International Herald Tribune.

    • Flora Lewis