`Kafirs zijn bang, blijkbaar'

Op de mening van staatssecretaris Adelmund (onderwijs), dat in het fundamentalistisch islamitische onderwijs wordt aangezet tot haat tegen de westerse samenleving, is nog niet officieel gereageerd. De binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) noemde deze week de stichting Al Waqf al-Islami een voorbeeld van ,,een zeer orthodox politiek-religieus wereldbeeld dat van een duidelijke intolerantie getuigt jegens liberale moslims, joden en christenen''. Op de website van www.al-islaam.com, de site van Al Waqf al-Islami wordt wel veel onofficieel gereageerd op Adelmund.

,,Wat denken ze wel niet? Dat ze hierdoor de islam tegen kunnen houden?'' Aldus een `gast' op een chat-forum. Hij vervolgt met tekstuitleg: ,,Zegt Allah de Verhevene dan niet in de Qoraan: `Zij wensen God's licht door hun mond te doven, maar God zal Zijn licht vervolmaken, hoewel de ongelovigen er afkerig van zijn'.

De `gast' heeft de afkeer van Adelmund nauwgelet bestudeerd: ,,Ik zag dat ze (Adelmund) er een probleem van maakte dat de kinderen niet naar muziek mochten luisteren, en gedwongen werden te bidden. Over etnocentrisme gesproken... Zij beschouwen hun cultuur als superieur en accepteren niet dat anderen anders zijn en anders WILLEN zijn! Maar insha Allah zullen ze ons ooit nog wel begrijpen, als het dan maar niet te laat is...'' Hij besluit met: ,,Mijn broeders en zusters, laten wij ons concentreren op het verder verspreiden van de islam en op Allah vertrouwen. Want zolang wij handelen volgens de Qoraan en de Sunnah en op Allah vertrouwen zullen wij slagen, of de ongelovigen nou willen of niet!''

De mening van Jamal in dit forum is een bondig: ,,De Kafirs (ongelovigen) zijn bang blijkbaar!'' Hij roept moslims op een eenheid te vormen ,,om de waarden en normen te beschermen die verloren dreigen te gaan in de Westerse verdorvenheid'' en noemt islamscholen ,,de redding''.

In hetzelfde forum is ook een gast die zegt: ,,Waarom naar de pijpen dansen van de ongelovigen?! Het doet pijn tot in mijn hart als ik zie dat velen van hen ongestraft de Islam proberen te bestrijden! Mensen die hiertegen optreden zijn ware helden zoals mujahid kbir sjeikh bin Laden! en de vele helden op de heilige grond van Jaruzalem dat momenteel in handen is van de zionistische teroristen!''