`Inflatie bedreigt economie Nederland'

Hoge loonstijgingen en een relatief lage productiviteitsgroei bedreigen de concurrentiekracht van de Nederlandse economie.

Deze waarschuwing uit de Europese Commissie in haar beoordeling van de `beleidsrichtsnoeren' voor 2001, beleidsaanbevelingen voor elke lidstaat die coördinatie van economisch beleid en groei moeten bevorderen.

Volgens de Commissie moet de lage productiviteitsgroei waarschijnlijk worden toegeschreven aan onder meer de snelle banengroei in de dienstensector, onvoldoende bedrijfsinvesteringen in met name onderzoek en ontwikkeling en een betrekkelijk pover presterende industriële high tech sector.

Vorig jaar bedroeg de nominale loonstijging in Nederland 5,0 procent tegen 3,3 procent gemiddeld in de EU. De inflatie lag in Nederland vorig jaar met 5,2 procent ook ruimschoots boven het gemiddelde.

Volgens de Europese Commissie zijn de relatief achterblijvende bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling mogelijk toe te schrijven aan een tekort aan arbeidskrachten op het gebied van wetenschap en technologie. Zo bedroeg in de leeftijdsklasse 20-29 jaar het aantal afgestudeerden per duizend in deze sector slechts 5,8 tegen 10,4 voor de hele Europese Unie.

De Europese Commissie vindt dat Nederland ,,vooruitgang'' boekt bij de uitvoering van de Europese aanbevelingen, waaronder verbetering van het klimaat voor innovatie en bevordering van informatie- en communicatietechnologie. Toch verliest Nederland op andere lidstaten enig terrein bij de penetratie van internet, wat volgens de Commissie mogelijk samenhangt met relatief hoge toegangstarieven. Nederland heeft door de liberalisering wel relatief lage tarieven voor telecommunicatie.

De Europese Commissie vindt in haar beoordeling van de lidstaten in het algemeen dat structurele hervormingen, die de groeipotentie moeten vergroten, in 2001 vertraagden.

    • Hans Buddingh'