`Geen held, maar wel een mensenrechtenactivist'

,,Een zeer gecompliceerd mens. Aan de ene kant deugde hij niet, tegelijk moet je zeggen dat het een vent met lef was''. Zo reageerde Ger Vaders, oud-hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden vanmorgen op de dood van Poncke Princen. Vaders, die zelf eind jaren veertig van de vorige eeuw als militair in Indonesië heeft gevochten, zocht Princen jaren geleden op en maakte met hem een tocht over Ambon. Die ervaring werd vastgelegd in het boek `De verliezers, Indonesië op het tweede gezicht'.

Vaders zegt hierin: ,,Wat was mijn fascinatie voor Poncke Princen? Niet dat hij gedeserteerd was uit het leger en was overgelopen naar de vijand, maar dat hij er alles aan gedaan had om zich los te maken uit een generatie van verliezers''. Vaders zegt dat hij zich de keus van Princen goed kan voorstellen, ,,vooral gelet op de situatie waarin hij daar terecht gekomen was''. Om dan direct te zeggen: ,,Ik heb zelf ook wel overwogen om over te lopen''. Het was, zegt hij nu, toch vooral ,,mijn journalistieke nieuwsgierigheid om te weten te komen wat voor man het was''. Minister Pronk (Milieu) noemde Princen ,,geen held, martelaar of heilige, maar wel een mensenrechtenactivist''. Pronk maakte hem vooral mee in de tijd dat hij verantwoordelijk was voor ontwikkelingssamenwerking. De grote fout die Princen heeft gemaakt is volgens Pronk dat hij ging vechten tegen de Nederlandse dienstplichtigen. Zijn tegenstanders zouden moeten bedenken, vindt Pronk, dat Princen altijd verzoening heeft nagestreefd.

Voorzitter J.Swarte van de Vereniging van Oud Militairen en Indiegangers (VOMI) ziet dat heel anders: ,,Voor mij is het een overloper en deserteur, die in de kringen van de Indiëgangers altijd sterke emoties heeft losgemaakt''. Swarte was vanmorgen op weg naar een jaarlijke bijeenkomst van Friese veteranen. ,,Ik vrees dat de dood van Princen daar alles zal overheersen''. De VOMI-leden hebben het volgens Swarte altijd onvergeeflijk gevonden dat hij ,,op de eigen mensen'' heeft geschoten. ,,Bedenk wel dat het om gewone dienstplichtigen ging die ook maar waren gestuurd'', aldus de VOMI-voorzitter. Voorzitter Knoppien van de Stichting Veteranen Platform meent dat ,,veel veteranen het boek dat eigenlijk al dicht was, nu definitief kunnen sluiten''.