Europese Commissie in voedselveiligheid

De Europese Commissie mag vanaf nu eigenmachtig in lidstaten de verkoop van voedingsmiddelen en diervoeder verbieden of aan voorwaarden verbinden, indien de nationale autoriteiten een noodsituatie voor de voedselveiligheid niet aankunnen.

Dit is het gevolg van nieuwe Europese regels voor de voedselveiligheid. Ook de oprichting van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit Autoriteit, die onafhankelijk wetenschappelijk en technisch advies moet geven en later dit jaar van start gaat, is onderdeel van de al door de lidstaten aanvaarde nieuwe regels. De gekkekoeiencrisis bracht nieuwe regelgeving in een stroomversnelling.

Volgens de nieuwe regels mag de Europese Commissie op eigen initiatief ingrijpen, indien voedsel of voeder een ernstig risico vormen voor de volksgezondheid, de gezondheid van dieren of het milieu. ,,Het is voor het eerst dat dit kan. Het gaat verder dat de bevoegdheid van de Amerikaanse Food and Drugs Administration'', onderstreepte een Commissie-woordvoerster.

Tot nu toe was toestemming nodig van lidstaten via bijvoorbeeld het Permanent Veterinair Comité, waarin alle lidstaten zijn vertegenwoordigd. In het kader van de nieuwe regels komt er een permanent comité voor de Voedselketen en Diergezondheid, dat het veterinair comite en enkele andere soortgelijke comités zal vervangen.

De nieuwe regels voorzien ook in een nieuw snel alarmsysteem, dat nu eveneens zal gelden voor de voedersector en import uit derde landen.