CDA overweegt kleptocratentax

Het CDA wil salarissen van topmanagers matigen. De CDA-partijraad zou vanmiddag in Rotterdam naar verwachting instemmen met een amendement van de afdeling Brabant op het concept-verkiezingsprogram, waarin staat dat ,,de overheid het belang erkent dat de loonontwikkeling van het topmanagement gematigd moet zijn''.

Volgens de CDA-afdeling Brabant vergt het op peil houden van de economie niet alleen een bijdrage van de gemiddelde werknemer, maar vraagt dat ook om een ,,voorbeeldfunctie'' van het topmanagement. Eerder pleitte FNV-voorzitter Lodewijk de Waal voor de invoering van een zogeheten `kleptocratentax' naar aanleiding van de hoge loonstijgingen in de top van het bedrijfsleven. In sommige gevallen ging het om stijgingen tot 14 procent.

De partijraad zal naar verwachting verder instemmen met een voorstel om de Abortuswet te evalueren. Volgens een amendement op het concept-program van de afdeling Zuid-Holland is dat nodig aangezien de overheid toeziet op de naleving van de bepalingen in de Wet afbreking zwangerschap. De overheid moet ook gedurende de wettelijke vijf dagen bedenktijd voorafgaande aan een abortus de hulp- en steunverlening aan de ouder(s) bevorderen.

Het CDA zal verder naar verwachting instemmen met een wijzigingsvoorstel om de verplichting tot het afstaan van DNA fors uit te breiden. Hierdoor wordt volgens de werkgroep `Confrontatie met de toekomst' ,,de pakkans fors vergroot'' en kan het opsporingsapparaat effectiever worden ingezet, doordat ,,sommige nu zeer tijdrovende onderzoeken sneller kunnen worden afgerond''. De uitbreiding van de verplichting DNA-materiaal af te staan ligt gevoelig in verband met de wettelijk vastgelegde bescherming van de persoonlijk integriteit van burgers.

Een voorstel van de jongerenorganisatie van het CDA om de bijdrage aan de zuivere ontwikkelingshulp te verhogen wordt door het partijbestuur ontraden. Het CDJA stelt dat gezien het ,,belang van internationale solidariteit in de komende kabinetsperiode 1,2 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) (nu 1,1 procent) dient te worden geoormerkt als zuivere ontwikkelingshulp''. Ook een idee om het BTW-stelsel te herzien, in verband met de duurzaamheid, werd door het partijbestuur ontraden.