Bestuur van islamitische koepel stapt op

Het bestuur van de ISBO, de koepelorganisatie van moslimscholen in Nederland, is opgestapt.

Dat heeft secretaris M. Akbulut gisteren in Doorn verklaard. Volgens hem heeft het bestuur gefaald. Drie wijze mannen moeten de organisatie van moslimscholen bestuurlijk weer op de been brengen.

In het woensdag verschenen rapport van de Binnenlandse Veiligheidsdienst over de fundamentalistische invloed op Nederlandse islamitische scholen, uit de dienst scherpe kritiek op de belangenorganisatie. De ISBO zou te zwak zijn om misstanden het hoofd te bieden. Akbulut liet wel weten het niet eens te zijn met de conclusies van het rapport, maar wilde verder niet ingaan op de inhoud.

Het afgetreden bestuur meent dat ook de gewraakte schoolbesturen hun positie beschikbaar moeten stellen. Blijkens het onderzoek van de BVD is er op twintig procent van de Nederlandse moslimscholen sprake van een ,,zorgwekkende'' situatie. Op deze scholen zijn moslimradicalen actief. Zij keren zich tegen de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Ook ontvangt een op de vijf scholen subsidie van fundamentalistische organisaties.

Bij de vereniging ISBO zijn 32 islamitische scholen aangesloten. De ISBO zegt nadrukkelijk zich te conformeren aan de Nederlandse Grondwet. Wie aanspoort tot haat en discriminatie, dient door justitie te worden vervolgd, aldus de ISBO.

De ISBO zegt open te staan voor visitatiecommissies. ,,Islamitische scholen hebben niets te verbergen. Integendeel zelfs, ze zijn trots om uit te komen voor hun eigen identiteit en daarmee de veelkleurigheid van onze Nederlandse samenleving onderstrepen'', meent Akbulut.

Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) vindt het een goed besluit van het bestuur van de ISBO om op te stappen. Dat geeft helderheid, meent zij. ,,Zo kan met een schone lei worden begonnen.''