Bestand Tamils met regering van Sri Lanka

De regering van Sri Lanka en de separatistische Tamil Tijgers hebben een permanent bestand getekend dat moet leiden tot vrede op het eiland in de Indische Oceaan.

De doorbraak is tot stand gekomen dankzij bemiddeling van de Noorse regering, die twee jaar lang heeft geprobeerd de partijen te bewegen tot vredesonderhandelingen.

De burgeroorlog op Sri Lanka brak uit in 1983 en kostte tot dusverre het leven aan zeker 60.000 mensen.

De rebellenbeweging van de Tamil Tijgers beheerst delen van het noorden en oosten van Sri Lanka, waar de Tamilminderheid strijdt voor een eigen onafhankelijke staat. De Tamils, veelal hindoes, vinden dat zij worden gediscrimineerd door de overwegend boeddhistische, Singhalese meerderheid.

Het wederzijdse staakt-het-vuren moet morgen ingaan. In een lijvig document dat de Noorse bemiddelaars hebben opgesteld, wordt zeer gedetailleerd vastgelegd wat de Tamil Tijgers aan de ene kant en het regeringsleger aan de andere kant in de komende maanden te doen staat wat betreft behandeling van burgers en gevangenen in elkaars gebied. Ook zijn afspraken gemaakt over troepenbewegingen en wapenaankopen.

Het meest opvallende aan de Noorse tekst is dat beide partijen als gelijken worden behandeld. Dat was voorheen ondenkbaar. De Tamil Tijgers waren tot voor kort een verboden `terreurbeweging' en het Sri-Lankese leger werd gezien als de enige legitieme gewapende macht. Maar in de noordelijke en oostelijke provincies zijn het de Tamilrebellen die alle militaire en politiële functies vervullen. Er was bijna sprake van twee naties op een eiland en dat is nu door de huidige regering van premier Ranil Wickramasinghe erkend.

Hij won vorig jaar de verkiezingen met de belofte dat hij vrede zou brengen. Hij moet echter werken met president Chandrika Kumaratunga die de strijd tegen de Tamilrebellen sinds 1994 juist heeft opgevoerd. In 1994, toen Kumaratunga de verkiezingen won, beloofde zij ook vrede. Een korte periode van rust werd echter alleen gebruikt om het leger te hergroeperen.

De situatie is nu in zoverre anders dat de Tamil Tijgers sinds 11 september internationaal geïsoleerd zijn geraakt, terwijl Wickremasinghe niet vanuit een militaire machtspositie over vrede wil praten. Deze nieuwe houding heeft de Tamil Tijgers ertoe gebracht hun eisen af te zwakken. Het streven van de Tamils naar totale onafhankelijkheid is in december veranderd in `relatieve autonomie'.