`Advocaat belonen naar resultaat'

Letselschadeadvocaten moeten op basis van het no cure no pay-principe kunnen werken. Dit houdt in dat de cliënt, slachtoffer, zijn raadsman alleen betaalt als de zaak wordt gewonnen en de schade is vergoed.

De Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMa), die toeziet op de mededingingswet, heeft deze uitspraak gedaan. Nu moet de cliënt zijn advocaat per uur betalen, ook als hij verliest en geen schadevergoeding krijgt. De NMa wil met zijn uitspraak de ,,toegankelijkheid van minder draagkrachtigen tot de advocatuur en daarmee de rechter'' vergroten. De financiële drempel om te procedere - de verplichte uurtarieven van de advocaat - moet zo verminderen.

De NMa wil de concurrentiepositie van letselschadeadvocaten verbeteren. Veel juridische adviesbureaus, waar geen advocaten werken, zijn gespecialiseerd in letselschadezaken. Zij werken wel met resultaatafhankelijke beloning.

Het is Nederlandse advocaten verboden door hun beroepsorganisatie, de Orde van advocaten, om resultaatafhankelijke beloning te vragen. Het bezwaar van de orde tegen een dergelijke beloning is dat de advocaat dan niet onafhankelijk zou zijn. Hij zou een cliënt bijvoorbeeld kunnen adviseren genoegen te nemen met een laag schikkingsbedrag waar hij een percentage van krijgt, om zo snel van de zaak af te zijn. Wordt hij per uur betaald, zo is de redenering, dan gaat hij door tot het hoogst mogelijke bedrag is betaald door de veroorzaker van de schade. De Orde van advocaten wilde vanochtend nog niet reageren op de uitspraak van de NMa. Wel wees een woordvoerder erop dat ,,de Romeinen al begrepen dat resultaatafhankelijke beloning niet goed is''.

Dit jaar wordt de Advocatenwet aangepast. De NMa wil dat deze bepaling erin wordt opgenomen. Het staat de Orde van advocaten vrij om via een verordening het werken voor een resultaatafhankelijke beloning weer te verbieden, zelfs als het straks mag volgens de Advocatenwet. De NMa heeft de zaak onderzocht na een klacht van een letselschadeadvocaat die zich door het verbod van de orde belemmerd voelde in zijn beroepsmogelijkheden.

In de Verenigde Staten mogen advocaten op no cure no pay-basis werken. In Nederland is alleen een tussenvorm van resultaatafhankelijke beloning toegestaan. Hierbij hanteert de advocaat een minimumtarief dat kostendekkend moet zijn. Bij een succesvolle schadevergoeding mag de advocaat – binnen zekere grenzen – dan een hoger tarief in rekening brengen.

John Beer, voorzitter van de vereniging ASP die uitsluitend letselslachtoffers bijstaat, vindt de uitspraak van de NMa een goede zaak. ,,Het verbetert de positie van minder draagkrachtige slachtoffers die een rechtvaardige schadevergoeding willen.'' Nu kan een slachtoffer met weinig geld het honorarium van een onafhankelijke deskundige niet betalen. ,,Zo'n deskundig oordeel is vaak nodig om een rechter te overtuigen.''