ABBA

`Er staat wat er staat' houdt Peter Steinz ons, en schrijver Marcel Möring, voor in zijn analyse van de ABBA-hit The day before you came (Cultureel Supplement 15/2). En hij bewijst eens temeer dat poëtische teksten niet zo gemakkelijk onomstotelijk te duiden zijn. Want wat staat er eigenlijk?

Er is geen meningsverschil tussen Möring en Steinz, en mij, dat de zangeres het saaie leven beschrijft dat zij leidde voordat zij haar (laatste) geliefde ontmoette. Maar de vraag of die liefde nog in haar leven is, ben ik geneigd – met Möring – negatief te beantwoorden. Ik heb bepaald niet de indruk dat zij nog in de dynamische situatie is die Steinz veronderstelt.

De sleutelzin staat aan het eind van het voorlaatste couplet: ,,It's funny but I had no sense of living without aim, the day before you came.'' Inderdaad kan deze worden uitgelegd als een simpele terugblik op dat vroegere leven. Maar waarom, is dan de vraag, zou de zangeres zich er nu zij gelukkig is met haar geliefde over verbazen dat zij destijds niet het gevoel had te leven `zonder doel'. Het lijkt veel waarschijnlijker dat dit veroorzaakt wordt doordat ze in het nu wel dat gevoel heeft, dan doordat ze nu wel een doel in haar leven ervaart. Dit maakt het waarschijnlijk dat de liefde voorbij is. En dus is de tekst wellicht toch minder eenduidig dan Steinz wil betogen.

Het motto van deze poëzie is dus ook `Lees maar, er staat niet wat er staat.'

    • Tjark Reininga Utrecht