Zwarte scholen weer beter bij Cito

Basisscholen in de vier grote steden hebben dit jaar beter gescoord bij de Cito-toets dan de afgelopen jaren. De hogere scores worden vooral veroorzaakt doordat zwarte scholen steeds beter gaan presteren.

Dat blijkt uit de rapportage `Eindtoets basisonderwijs', die het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) naar de scholen heeft gestuurd.

In totaal namen 160.000 leerlingen van 6.300 scholen deel aan de toets, die in het laatste jaar van de basisschool wordt afgenomen. De toets test de kennis van taal, rekenen, informatieverwerking en – facultatief – wereldoriëntatie. De score wordt uitgedrukt in een getal tussen de 500 en 550. Op basis van de testuitslag wordt een indicatie gegeven welk vervolgonderwijs het geschiktst is voor de leerling.

Het landelijk gemiddelde was dit jaar 534,8. Een miniem verschil met dat van vorig jaar, toen de standaardscore 534,9 was. De standaardscore in de vier grote gemeenten was gemiddeld 531,8. De scholen met veel allochtone leerlingen scoorden dit jaar 528,1. In 1999 was dat nog 526,5. Het Cito heeft geen verklaring voor de betere prestaties van de zwarte scholen.

In het eindtoetsbulletin gaat het Cito in op de boycotactie van onder andere montessorischolen, die vorige maand alle scholen opriepen de Cito-toets niet langer af te leggen. Hun bezwaar is dat middelbare scholen hun leerlingen selecteren op basis van de behaalde score, en daarmee te veel gewicht geven aan de toets.

Het Cito wijst erop dat niet de toets zelf, maar het gebruik ervan ter discussie staat. Volgens een woordvoerder hoort er bij elke score een verhaal. De toets moet een aanvulling zijn op het schooladvies van de docent. ,,De leraar is de expert, de toets contra-expert.''