Zorg asielzoekers

Er heerst grote ontevredenheid onder de bewoners van asielzoekerscentra over hun gebrekkige medische verzorging. Woordvoerder R. van Schijndel van de Medische Opvang Asielzoekers maakt het wel heel bont in zijn reactie op de dood van een Irakees meisje (NRC Handelsblad, 16 februari).

Hij stelt: ,,De afgelopen twee jaar zijn er slechts tien klachten bij onze Klachtencommissie binnengekomen.'' Daaruit concludeert hij dat de medische zorg voor asielzoekers zelfs beter geregeld is dan voor Nederlanders!

Met deze simpele ondoordachte conclusie gaat hij voorbij aan het gegeven dat de meeste asielzoekenden uit landen komen waar het bestaan van een klachtenprocedure en Klachtencommissie een onbekend fenomeen is; dat zij nauwelijks in hun eigen taal worden voorgelicht over het bestaan van een dergelijke procedure; en dat het hier gaat om mensen die geen verblijfsstatus hebben en nog niet eens een inburgeringprogramma mogen volgen, van hen kan niet verwacht worden dat ze zo'n ingewikkelde klachtenprocedure begrijpen en optimaal benutten.

Kortom het bestaan van een klachtencommissie is een farce en allerminst representatief voor het peilen van het tevredenheidsgehalte van de asielzoekenden over het functioneren van de medische diensten.

    • N. Sahami