VNO-NCW: looneis 4 pct is veel te hoog

Vakbonden moeten ophouden met actiedreigingen en hun looneis van 4 procent loslaten. Zo niet, dan dreigt een loon-prijsspiraal. Dat zegt ondernemersvereniging VNO-NCW.

VNO-NCW reageerde daarmee op de voorlopige berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB heeft beraamd dat het aantal werklozen toeneemt van 195 in 2002 tot 345 in 2003, ondanks de aantrekkende economie.

VNO-NCW wil de loonkosten centraal stellen in het voorjaarsoverleg van het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties. De vakcentrales FNV en CNV vinden de reactie van de werkgevers onjuist. CAO-coördinator Van der Kolk van FNV wijst erop dat de acties in de bouw niet voortkomen uit een loonconflict, maar uit een conflict over de reisurenregeling.

Acties zijn aangekondigd in de bouwsector. Ook bij Philips dreigen acties, en in de grafimediasector worden acties voorbereid. In de optiekbranche zijn de gesprekken over een nieuwe CAO voor 10.000 werknemers in een impasse geraakt.

In de bouw hebben de vakbonden vandaag de werkgevers een ultimatum gesteld om tot een CAO-akkoord te komen. Maandag beginnen de bonden met acties om de werkgevers onder druk te zetten. In een brief aan de werkgevers stellen de bonden dat er voor 9 maart een principeakkoord moet liggen. Zo niet, dan volgen na 11 maart nieuwe acties. Vanaf maandag zullen de bonden poortacties, verlengde schaften en werkonderbrekingen organiseren.

De bonden eisen dat de gehele CAO inzet zal zijn van de onderhandelingen. De werkgevers willen eerst een reisurenregeling afschaffen die voor hen onvoordelig uitpakt, voordat ze tot verdere besprekingen overgaan.

De werkgevers hebben nog geen loonsverhoging geboden. De bonden eisen 1,5 procent loonsverhoging plus een prijscompensatie van naar schatting 2,25 procent (over dit jaar).

In de grafimedia, de sector voor de grafische industrie, kunsten en media, eisen de vakbonden een prijscompensatie van 3,6 procent (over het vorige jaar). De werkgevers bieden structureel 1,25 procent, maar voor dit jaar maximaal 0,94 procent.

Morgen worden de onderhandelingen in de grafimedia vervolgd, maar de FNV-kaderleden hebben nu al aangegeven te willen staken. FNV Kiem hoopt op een akkoord voor de 60.000 werknemers.