Verdeeldheid over islamitisch onderwijs

De voorgenomen inspectiecontrole op islamitische scholen zorgt voor verschil van inzicht tussen minister Van Boxtel (Integratie) en de Onderwijsinspectie.

Van Boxtel zegt er vanuit te gaan dat de inspectie zich louter zal toeleggen op de controle van het lesmateriaal. De inspectie meende vanochtend dat het juist goed mogelijk is dat ook inspecteurs achterin de klas het godsdienstonderricht op islamitische scholen zullen controleren.

,,Wij gaan ervan uit dat wij ons gewone inspectiewerk gaan verrichten'', aldus inspecteur F. Janssens. ,,Dus ook lessen observeren.'' Van Boxtel liet gisteren echter weten dat ,,er geen inspecteurs achterin de klas gaan zitten''.

Over de precieze aanpak moeten de inspectie, het openbaar ministerie, het multiculturele instituut FORUM, de inspectie en de BVD het nog eens worden. Gisteren kondigde minister De Vries (Binnenlandse Zaken) aan dat het godsdienstonderwijs op islamitische scholen ,,systematisch'' geanalyseerd gaat worden. Aanleiding hiervoor is een rapport van de BVD dat er sprake zou zijn van ,,zorgwekkende aspecten'' bij acht van de 32 scholen.

Over de felle uitspraken van staatssecretaris Adelmund (Onderwijs), eerder deze week in de tv-rubriek Nova, over het islamitisch onderwijs, zegt Van Boxtel zich die te kunnen voorstellen ,,als een eerste reactie op de feiten die haar werden gepresenteerd door de rubriek''. Hij is echter voorstander van een meer afgewogen benadering bij de controle op het islamitische godsdienstonderwijs. ,,Geen inspecteurs in de klas, dat doen we bij gereformeerden of joden ook niet.''

adelmunds haat: pagina 3