Tiel wil geen rel, zo vlak voor de verkiezingen

De gemeenteraad van Tiel sprak over de Van der Valk-zaak en de laksheid van de gemeente. Alleen de burgemeester steekt de hand in eigen boezem.

GroenLinks-gemeenteraadslid U. Sözen wist dat hij alleen stond en riep vertwijfeld uit: ,,Hoe lang moeten we dan nog wachten voordat we inhoudelijk op deze zaak in mogen gaan? Tot na de verkiezingen?''

VVD-fractievoorzitter B. Spanjer reageerde kortaf: ,,Nog tweeëneenhalve week. Vrijdag beloofde de gemeente eigen onderzoek binnen drie weken af te hebben. We zijn een halve week verder. Dus over tweeëneenhalve week mag u er iets over zeggen. Punt.''

Gisteravond kwam de gemeenteraad van de geplaagde gemeente Tiel voor het eerst officieel bijeen, nadat anderhalve week geleden het parkeerdek – en daarmee dak van een evenementenzaal – van het lokale Van der Valk-motel instortte. De gemeente is ontsnapt aan een ramp, zo sprak burgemeester E. van Tellingen opgelucht.

Niet alleen horecaconcern Van der Valk is de laatste dagen tegen het licht gehouden. Ook op het functioneren van de gemeente zelf komt veel kritiek. Uit het bouwdossier blijkt dat Tiel jarenlang laks is geweest met het uitvoeren van haar vergunningenbeleid voor het Van der Valk-complex. Het motel opereerde enkele jaren zonder de vereiste vergunningen, voerde verbouwingen uit die niet waren toegestaan en was niet brandveilig genoeg.

Maar daarover wilden de gemeenteraadsleden het gisteren – hartje verkiezingstijd – liever niet hebben. Op GroenLinks na gingen alle fracties mee met het college, waarin de drie grote partijen in Tiel zitting hebben. De Tielse gemeenteraad heeft 25 zetels, daarvan worden er 18 door de fracties bezet die een wethouder leveren: PvdA, VVD en CDA.

Het college beloofde alle facetten van deze zaak te onderzoeken. ,,Wij willen de onderste steen boven halen. Geen zelfbescherming of zaken achterhouden'', zei de Tielse burgemeester E. van Tellingen. ,,En we willen vooral `leren' van deze kwestie.'' En daar nam de raad genoegen mee.

Maar dát ging Van Tellingen te snel. Hij besloot zijn hand toch maar in eigen boezem te steken. ,,Ook bij ons is iets mis met de handhaving van de veiligheid.'' De burgemeester trok een vergelijking met Volendam en Enschede. ,,Wij zijn niet beter dan andere plaatsen. Daarom gaan we zelf kritisch kijken naar de rol van gemeente.''

In Tiel wil niemand een rel, zo vlak voor de verkiezingen. Zelfs onafhankelijk raadslid A. Ünal en tweemansfractie D66 lieten zich nauwelijks horen. Het raadslid van de SP kwam niet opdagen, vult volgens de gemeentewoordvoerder die zetel al een tijd niet in.

D66-fractievoorzitter R. van Galen wilde ,,niet met modder gooien. Anders word ik genegeerd door de andere fracties en dat wil ik vermijden.'' Natuurlijk spelen de verkiezingen een rol, stelde Van Galen. Thema's zoals veiligheid en een betrouwbare overheid zijn volgens hem belangrijk in verkiezingstijd. ,,Maar koppen laten rollen doet de zaak op dit moment geen recht. De gemeente op voorhand wantrouwen, doe ik dus niet.''

De VVD ging hierin mee. ,,Maar het dossier zelf heb ik niet gelezen'', zei raadslid H. Vermeulen-Nauta. ,,Ik haal mijn informatie uit de krant.''

    • Freek Staps