Ontslagen in Rabat

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft twee plaatselijke medewerkers van het kantoor in Rabat in Marokko op staande voet ontslagen wegens geknoei met declaraties.

De twee personeelsleden bestrijden dat er iets onrechtmatigs zou zijn gebeurd. Ze zeggen dat ze ontslagen zijn, omdat ze hebben geweigerd illegale controles uit te voeren om gevallen van bijstandsfraude op te sporen. De twee werknemers zullen daarom voor de Nederlandse rechter hun ontslag aanvechten.

De personeelsleden zeggen dat hun gevraagd zou zijn stiekem naar de kadasters te gaan om onderzoek naar fraude te doen. Uit angst om voor spionage te worden opgepakt, zouden ze die opdracht niet hebben uitgevoerd.

Een woordvoerster van de Sociale Verzekeringsbank zegt dat de lezing van de twee op staande voet ontslagen krachten niet klopt. Het gaat om een arbeidsrechtelijk geschil dat op geen enkele wijze verband houdt met al dan niet uitgevoerde vermogensonderzoeken. Voor hoeveel geld de twee personeelsleden ten onrechte gedeclareerd zouden hebben, wil de SVB niet zeggen ,,in het kader van de privacy' van de weggestuurde krachten.

De woordvoerster wijst erop dat de twee personeelsleden ook helemaal geen opdracht van de SVB hadden kunnen krijgen om in het kadaster te kijken. De SVB doet alleen uitkeringen als kinderbijslag, algemene ouderdomswet en uitkeringen op grond van de Nabestaandenwet. ,,Daarvoor worden geen vermogensonderzoeken verricht', aldus de woordvoerster.