Notaris mag met accountant samen

Notarissen mogen voortaan een kantoor openen met accountants. Wel moeten de notarissen zich organiseren in een aparte bv om hun onafhankelijkheid te garanderen. Dat blijkt uit de verordening waarover de leden van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) het gisteravond eens zijn geworden. De verordening volgt op twee jaar ervaring met de vrije markt, waar notarissen sinds de Notariswet uit 1999 aan zijn onderworpen. De verordening kan tot mei worden geamendeerd.

De versoepeling gaat gepaard met een verscherping van de regels die de onafhankelijkheid van de notaris moeten waarborgen. Veel notarissen houden al sinds een jaar of tien kantoor met advocaten en fiscalisten. In al deze interdisciplinaire kantoren staat de ,,onafhankelijkheid van de notaris op de tocht'', zegt KNB-voorzitter Dolf Plaggemars. Bij de 51 gecombineerde praktijken in Nederland moeten de notarissen zich voor eind 2003 apart organiseren in een bv zodat zij onafhankelijk beslissingen kunnen nemen over de uitoefening van hun ambt. ,,Ze zijn vaak in de minderheid binnen een maatschap met advocaten en fiscalisten. Als de meeste stemmen gelden, kunnen ze aan het kortste eind trekken'', legt Plaggemars uit. Notarissen mogen wel delen in de winst met advocaten, fiscalisten en, straks, accountants. Volgens de KNB maakt de organisatorische scheiding financiële schotten overbodig.

De nieuwe Notariswet is onder meer ingevoerd om de onderlinge concurrentie te bevorderen. De wet staat toe dat notarissen kunnen fuseren met andere beroepen, mits zij onpartijdig blijven.

De notariële verordening van gisteravond komt op een moment dat alle publiekrechtelijk georganiseerde dienstverleners (adcovaten, notarissen en accountants) hun beroepsethiek onder de loep nemen.

achtergrond: pagina 15