Minister van Innovatie

Herman Philipse pleit in NRC Handelsblad van 14 februari voor het opnemen van een minister voor Onderzoek in het volgende kabinet. Als ondernemer met een hightechbedrijf, winnaar van een prijs voor innovatief ondernemerschap, zou ik aan het betoog van prof. Philipse iets willen toevoegen. Ik ben het met hem eens dat fundamenteel onderzoek in eigen land van het grootste belang is voor het voortbestaan van onze economie en het zijn van een free-rider nooit kan leiden tot een sterke positie. Wat echter in mijn ervaring nog belangrijker is, is de fundamentele kennis die we hebben om te zetten in concrete producten en bedrijvigheid. Er is veel onderzoek gedaan naar het innovatietraject, maar ik signaleer dat wij in praktische zin onvoldoende in staat zijn de ontwikkelde kennis om te zetten in concrete business. Er zijn te weinig initiatiefnemers en te veel jobbers. Dat betekent dat een minister voor Onderzoek op zich weinig rendement oplevert, als we alleen maar meer kennis ontwikkelen en en er onvoldoende gebruik van maken. Het is wellicht beter te pleiten voor een minister van Innovatie die verantwoordelijk is voor het hele traject van kennis naar markt.

    • Bart Ronteltap