Kleine belegger aan de top

De dilemma's zijn duivels voor de mannen aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Iedereen kijkt mee, van grote beleggers tot hun eigen werknemers.

Wat doen topmanagers dit jaar met hun aandelenopties, de kooprechten om tegen een vaste prijs aandelen van hun bedrijf te verwerven?

Moeten zij alle aandelen die zij met de opties kunnen kopen ook houden? De effecten deels verkopen en in de rest blijven beleggen? Of geldt hier: na ons de zondvloed, maak alle aandelen op de beurs te gelde?

Nu de ene na de andere onderneming haar winst en verwachtingen op tafel legt en de financiële markten zijn geïnformeerd, zijn topmannen vrij om aan hun eigen belang te denken.

Bestuurders die hun opties uitoefenen en alle aandelen vasthouden geven (potentiële) beleggers een vertrouwenwekkend signaal. Zij zeggen niet alleen dat de zaken beter worden, zij handelen daar ook naar en zetten met hun aandelenbelegging hun eigen vermogen op het spel.

Zulke durfals zijn schaars. Het kost een paar centen om een flink aandelenpakket te kopen, want zo ruimhartig zijn de optieregelingen wel. Maar een krediet bij de bank opnemen om de aandelenkoop te financieren is kennelijk geen optie.

De meeste bestuurders doen liever het tegenovergestelde: zij maken direct hun aandelen te gelde. Aandeelhouderswaarde creëren is een populaire missie in de directiekamers, maar dezelfde financiële risico's lopen als een aandeelhouder is er niet aan de orde. De openbare lijst van beurswaakhond Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) met effectentransacties van topmanagers levert de namen van de afgelopen dagen: een directeur van Unilever, drie (ex-)bestuurders van IHC en diverse topmanagers van Philips.

De weinig belopen tussenweg, opties deels incasseren en de rest van de aandelen houden, zal de komende weken drukker worden, al was het maar omdat twee topmanagers met een voorbeeldfunctie de afgelopen dagen die richting insloegen. Financieel bestuurslid J. Hommen van Philips verkocht 170.000 aandelen Philips en behield 310.000 stuks, bestuursvoorzitter R. Groenink van ABN Amro verkocht 20.000 aandelen ABN Amro en hield er 10.000.

Managers kunnen met aandelen mooie sier maken, zeker nu gedetailleerde informatie over hun effectenbezit openbaar wordt in jaarverslagen. Zij winnen en verliezen als aandeelhouder met de andere beleggers. De verhouding tussen de aandelen die zij bij uitoefening van hun opties verkopen en kopen wordt de graadmeter van hun échte vertrouwen in de koers van hun onderneming.

    • Menno Tamminga