ICAO zal veiligheid luchthaven toetsen

De internationale luchtvaartorganisatie ICAO, een agentschap van de Verenigde Naties, zal de veiligheid op de vliegvelden van haar lidstaten regelmatig laten controleren door teams van onafhankelijke inspecteurs. De controles, gemodelleerd naar technische veiligheidsinspecties, moeten kwetsbaarheid voor terreuraanslagen verminderen.

Dat is de voornaamste uitkomst van een tweedaagse conferentie over luchtverkeersveiligheid van de ICAO (International Civil Aviation Organization) in het Canadese Montréal. Het voorstel voor de inspecties, die volgend jaar beginnen, komt van de Verenigde Staten. Het is een directe reactie op de terreuraanslagen van 11 september vorig jaar.

De inspectieteams van ICAO krijgen de bevoegdheid vertrouwelijke aanbevelingen te doen aan nationale regeringen om veiligheidsmaatregelen op vliegvelden en aan boord van toestellen te verbeteren. Arme landen moeten bovendien financiële hulp krijgen om die verbeteringen door te voeren – al is niet direct duidelijk waar dat geld vandaan moet komen.

Landen die niet op de suggesties van ICAO ingaan zullen na verloop van tijd door de organisatie worden berispt. Niet publiekelijk, verklaarde Assad Kotaite, president van ICAO, maar in besprekingen met andere lidstaten. Ook al kunnen landen niet worden gedwongen mee te werken, het staat andere lidstaten vrij hun vluchten op – of over – een dwarsliggend land bij wijze van sanctie te staken, zo verklaarde hij.

Op de bijeenkomst bleek verdeeldheid over de toegenomen inspecties van passagiers op internationale luchthavens sinds 11 september. Een groep van zeventien niet-Westerse landen, waaronder Saoedi-Arabië, Egypte, China en India, plus de Arabische Burgerluchtvaartcommissie, veroordeelde vermeende discriminatie bij die inspecties. Controles worden veelal toegespitst op Arabisch ogende passagiers, en dat druist in tegen internationale normen tegen intolerantie, zo schreven deze delegaties.

Hun voorstel ter ,,verwerping van discriminatie en racial profiling op internationale en binnenlandse vliegvelden'' werd in de slotverklaring evenwel afgezwakt.

    • Frank Kuin