Gedogen

Gemeenten hebben het voornemen om forse boetes op te leggen bij milieuovertredingen (NRC Handelsblad, 15 februari). Dat zal ze niet lukken. De milieuwetgeving zit zo in elkaar dat het een zeer tijdrovend proces is om iemand een boete op te leggen. Na het geven van een aantal waarschuwingen moet de politiek (het college van B&W) een besluit nemen om een bedrijf een boete op te leggen. Neemt het college van B&W een dergelijk besluit, dan start een bureaucratisch proces dat veelal een jaar duurt voordat een boete kan worden opgelegd. Indien het bedrijf zich in de tussentijd toch aan de voorschriften houdt, dan is er van een boete geen sprake meer. Ook kan via een proces-verbaal het OM worden ingeschakeld. Dit leidt vaak tot seponering omdat het OM geen tijd heeft. Een opsporingsambtenaar die enkele malen dergelijke demotiverende processen heeft meegemaakt, bedenkt zich wel een volgende keer om te proberen een boete op te leggen.

    • Willem Waque
    • Milieudienst Rijnmond Schiedam