EU wil uniforme octrooiwet software

De Europese Commissie wil een uniforme octrooirichtlijn voor bescherming van uitvindingen op basis van software. Het voorstel gaat minder ver dan de regeling in de Verenigde Staten, waar minder zware innovatieve eisen gelden en ook bedrijfspraktijken in bijvoorbeeld elektronische handel kunnen worden gepatenteerd. Amerikaanse bedrijven, waaronder Microsoft, hadden in Brussel zwaar gelobbyd om in de EU dezelfde octrooibescherming te krijgen als in de VS.

Software wordt al beschermd door copyright. Volgens Eurocommissaris Frits Bolkestein, verantwoordelijk voor de Interne Markt, is zijn gisteren gepresenteerde voorstel een aanvulling. Nu gelden in EU-lidstaten nog vaak verschillende regels voor bescherming van uitvindingen waarin software is verwerkt. Dit belemmert de werking van de interne Europese markt.

Volgens Bolkestein is de ,,balans'' gezocht tussen de open methode van Linux (voor iedereen toegankelijke software) en de wat hij noemde ,,restrictieve'' Amerikaanse benadering. Uitgangspunt voor de voorgestelde Europese regeling is dat de uitvinding een ,,technische bijdrage'' levert, die niet voor de hand ligt voor ingewijden in de sector. Ook moet de op software gebaseerde uitvinding machine-gebonden zijn. Bolkestein noemde als voorbeeld software die de efficiency van een röntgenapparaat of de snelheidheid van een computer opvoert.

Volgens de Eurocommissaris kan de nieuwe regeling innovatie stimuleren zonder dat de concurrentie wordt belemmerd. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten zich over het voorstel uitspreken.