Elsevier bereikt prognose jaar eerder

Uitgever Reed Elsevier heeft zijn doelstellingen voor 2002 al in het voorbije jaar gerealiseerd. Het bedrijf boekte meer dan 10 procent winstgroei en zegt harder te groeien dan de markt. Met zijn resultaten ligt Reed Elsevier voor op het schema dat voortvloeit uit de strategische wending die bestuursvoorzitter C. Davis twee jaar geleden inzette.

Dat heeft het Brits-Nederlandse concern vanochtend bekendgemaakt. De uitgever maakte in 2001 op een omzet van 7,45 miljard euro een nettowinst van 202 miljoen, een viervoud van het jaar ervoor. De aankoop van de Amerikaanse educatieve uitgeverij Harcourt in juli vorig jaar is de belangrijkste kracht achter Elseviers winstgroei. Harcourt, dat voor omgerekend 5,2 miljard euro werd overgenomen, liet het bedrijfsresultaat bij de divisie educatieve uitgaven meer dan verdubbelen. Harcourt telde alleen het tweede halfjaar mee. Dat is in de educatieve markt tradtioneel het sterkste semester.

Reed Elsevier verwacht mede daardoor dat de winst over de eerste helft van 2002 lager zal zijn dan dezelfde periode vorig jaar. Op jaarbasis blijft het concern gecommitteerd aan winstgroei boven de 10 procent. Vanochtend steeg het aandeel Elsevier op de beurs met 2,2 procent naar 13,79 euro.

Topman Davis noemde de resulaten vanochtend ,,bemoedigend''. Alle vier de divisies – wetenschappelijk uitgaven, juridische uitgaven, educatieve uitgaven en de divisie vakbladen en vakbeurzen – droegen bij aan het resultaat. Verdere kostenbesparingen zullen bij de divisie vakbladen circa duizend arbeidsplaatsen kosten, bijna 3 procent van het totale bestand.

De divisie wetenschap, onder meer uitgever van The Lancet, was de belangrijkste winstbron. Het bedrijfsresultaat steeg met een derde naar 0,55 miljard euro. De bijdrage van vakbladen en vakbeurzen slonk het meest. In 2000 was het nog de belangrijkste winstmotor, afgelopen jaar kelderde de divisie naar de derde plek. De ,,moeilijke'' economische omstandigheden vertaalden zich in dalende advertentie-inkomsten bij de bladen. De vakbeurzen vingen een deel van de pijn op met een winstgroei van 6 procent. De gehele divisie boekte een 8 procent lager bedrijfsresultaat. Volgens Davis is die prestatie veel beter dan die van het marktgemiddelde, en verklaarbaar door het wereldwijde marktleiderschap in vakbeurzen. Daarnaast is de afhankelijkheid van conjunctuurgevoelige advertenties verminderd. Circa 12 procent van de concernomzet is afkomstig van advertenties, tegen 20 procent een jaar geleden.

Bij de juridische uitgaven werd vooruitgang geboekt met de juridische databank NexisLexis. Volgens de bestuursvoorzitter werd in de Verenigde Staten marktaandeel gewonnen. LexisNexis heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug. De winstdaling met een kwart in 2000 is het afgelopen jaar omgebogen in een groei van het bedrijfsresultaat met 15 procent.

Reed Elsevier maakte volgens Amerikaanse boekhoudregels verlies. De overnamepremie die voor Harcourt is betaald drukt volgens de regels in de Verenigde Staten zwaarder op het resultaat. Reed Elsevier schrijft in Nederland de lasten over 40 jaar af. Hiertoe heeft het concern de interne boekhoudregels opgerekt. Tot voor kort spreidde het concern de investeringslasten over maximaal 20 jaar, waardoor de kosten op jaarbasis twee keer zo hoog uitvallen dan bij afschrijving over 40 jaar.