Defensiebudget

In zijn artikel `Amerika is geen politieman maar een pitbull' (NRC Handelsblad, 17 februari), maakt prof. R. de Wijk terloops de opmerking dat veel Europese leiders ten onrechte geweigerd hebben een hoger defensiebudget te aanvaarden. Immers, ,,dit blijkt na 11 september ten onrechte''.

Hier maakt De Wijk mijns inziens een bijzonder gevaarlijke denkfout, en hij volgt hiermee de denktrant van haviken in het Amerikaanse congres die hun oren laten hangen naar de wapenindustrie. Ongeacht voor hoeveel miljarden dollars aan bommenwerpers, straaljagers, raketschilden en loonsverhogingen voor militairen was besteed, niets van dit alles had kunnen voorkomen dat de gekaapte vliegtuigen zich zo noodlottig in de WTC-torens boorden. De suggestie dat dit wel zo is, welke bij de aanvaarding van de laatste Amerikaanse begroting overigens niet eens ter discussie stond, leidt tot een wapenwedloop waar uitsluitend de aandeelhouders van Lockheed Martin en andere producenten van `weapons of mass destruction' beter van worden. Laat Europa dus in vredesnaam deze angstaanjagende trend niet volgen. Onze samenleving kent werkelijk betere doelen voor haar miljarden.

    • D. Gruijters