D66: verplicht WAO'ers aannemen

D66 wil bedrijven verplichten ten minste 7,5 procent van hun vacatures te vervullen met gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Dat blijkt uit het `eigen' WAO-plan dat lijsttrekker Thom de Graaf vanmorgen onder de titel `De hoogste tijd' heeft gelanceerd.

Het veplichte quotum aan arbeidsongeschikten moet volgens D66 alleen gelden voor bedrijven met meer dan twintig werknemers.

In grote lijnen volgt D66 het advies over de hervorming van het WAO-stelsel dat de Sociaal Economische Raad (SER) momenteel voorbereidt. Alleen volledig duurzaam arbeidsongeschikten moeten nog in de WAO komen, licht arbeidsongeschikten (minder dan 35 procent) moeten in dienst van hun werkgevers mogen blijven, met aangepast werk en salaris. D66 is, zoals eerder bekend was, net als de VVD tegen een verhoging van de uitkering voor langdurig volledig arbeidsongeschikten tot 75 procent van het eerder verdiende loon, zoals de SER voorstelt.

D66 wil dat eerst het effect van een nieuw WAO-stelsel is gebleken. Ook de boete voor bedrijven die teveel werknemers de WAO laten instromen, moet voorlopig blijven bestaan, vindt D66, net als de VVD.

GroenLinksleider Paul Rosenmöller herhaalde gisteren zijn oproep aan PvdA en CDA om samen een progressieve meerderheid te vormen om de WAO nog voor de verkiezingen aan de hand van het SER-voorstel te hervormen. Binnen het kabinet staan VVD en PvdA met elkaar op gespannen voet over het onderwerp.

Juist gisteren maakten werkgevers, vakbonden en hulpverleners afspraken om binnen het huidige WAO-stelsel de instroom van de werknemers met psychische klachten te beperken door een intensievere begeleiding. Naar schatting een derde van de bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten is met psychische klachten in de WAO terechtgekomen. Vaak hebben zij klachten, zoals stress en burnout, die volgens arbeidsdeskundigen met een juiste aanpak niet tot landdurige arbeidsongeschiktheid hoeven te leiden.

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) heeft vandaag de Tweede Kamer laten weten dat herkeuring van WAO'ers voortaan ook door fysiotherapeuten en psychologen uitgevoerd zal worden. Een experiment daarmee vorig jaar is succesvol verlopen.