Compromis met Brussel over mest nog niet in zicht

Nederland en de Europese Commissie zijn sinds 1999 niet nader tot elkaar gekomen in het geschil over de nitraatrichtlijn. Eurocommissaris Wallström (milieu) zei gisteren een oplossing voor het probleem op zijn vroegst aan het eind van dit jaar te verwachten.

Bij haar bezoek komende maandag aan Nederland zal Wallström geen compromisvoorstel meebrengen. Wallström houdt vast aan de Europese wetgeving over de mestproblematiek, liet zij gisteren blijken. Die staat 170 kilo nitraat per hectare toe. Nederland heeft in 1999 om een uitzondering op die Europese regel verzocht en wil 250 nitraat per hectare in de bodem kunnen brengen.

Ministers Brinkhorst (Landbouw) en Pronk (Milieu) hopen nog dit voorjaar op een tegemoetkoming van de Europese Commissie aan het Nederlandse standpunt. Als argument voeren de ministers aan dat de grond in Nederland meer van de uit mest afkomstige en voor het milieu schadelijke stof nitraat kan verwerken dan elders.

Bij overleg met een commissie van onafhankelijke deskundigen zijn Nederland en de Commissie geen onsje tot elkaar gekomen. Dat overleg werd vorig jaar september afgesloten. In juni zal de Eurocommissaris Wallström de mening vragen van het nitraatcomité met vertegenwoordigers van de vijftien lidstaten van de Europese Unie. Zij hoopt dat dan alsnog een akkoord met Nederland kan worden gevonden.

Wanneer dat het geval is, kan de Commissie op basis van dat akkoord een ontwerp-voorstel maken. Dat moet vervolgens opnieuw aan het nitraatcomité worden voorgelegd. Dit kan op zijn vroegst tegen het einde van het jaar gebeuren. Wanneer Nederland en de Europese Commissie geen overeenstemming vinden, blijft voor Nederland de regel gelden van maximaal 170 kilo nitraat per hectare, zei Wallström gisteren.

De meeste EU-lidstaten voldoen niet aan de norm van de nitraatrichtlijn. Maar dat is volgens Wallström geen reden om de richtlijn aan te passen. Zij zei dat de oplossing uiteindelijk moet worden gevonden in een radicale verandering van de Europese landbouwmethoden.