Bush in China: `geen wapens voor leden As'

De Amerikaanse president George Bush heeft China, aan het begin van een tweedaags bezoek, gevraagd om de levering van militaire technologie aan de landen van de `As van het Kwaad' te beperken.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Chinese ambtgenoot Jiang Zemin vroeg Bush vanmorgen ook voorzichtig om grotere vrijheid voor de Chinese bevolking bij de inrichting van hun leven en de keuze van hun godsdienst. ,,China's toekomst ligt in de handen van het Chinese volk, maar geen land is uitgesloten van de eisen die de menselijke waardigheid oplegt. Alle volkeren in de wereld, inclusief het Chinese, moeten vrij zijn in de keuze van hoe de mensen leven, hoe ze bidden en hoe ze werken'', aldus Bush.

Bush' tweede bezoek aan China sinds vier maanden begon op de dag af dertig jaar na dat van president Nixon aan het China van Mao, wat het herstel van de Amerikaans-Chinese betrekkingen inluidde. Op de persconferentie in de Grote Hal van het Volk aan het Plein van de Hemelse Vrede, benadrukten Bush en Jiang de vele gemeenschappelijke belangen tussen beide landen.

Over de levering van militaire technologie zei Bush: ,,Mijn regering hoopt dat China zich sterk zal maken tegen de verspreiding van kruisraketten en andere dodelijke technologieën''. De CIA heeft China er opnieuw van beschuldigd militaire technologie, waaronder die voor de productie van kruisraketten, te leveren aan landen als Iran, Pakistan en Noord-Korea. Aan Irak zou het communicatietechnologie geleverd hebben waarmee militaire luchtmachtbases in Irak zouden zijn gemoderniseerd.

Bush heeft Jiang verzocht aan Noord-Korea over te brengen dat hij oprecht een dialoog wenst met dat land. Ook Jiang heeft zich uitgesproken voor een hernieuwde dialoog. China is een van de laatste bondgenoten van Noord-Korea.