Borst wil meer donaties van organen

Het aantal donorfunctionarissen wordt uitgebreid van 20 naar 56. Elk ziekenhuis dat donortransplantaties uitvoert, krijgt er nu één.

Ook komen er nieuwe voorlichtingscampagnes, voor allochtonen en nabestaanden. Deze maatregelen stelt minister Borst (Volksgezondheid) voor om het tekort aan donororganen aan te pakken. Zij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer, die vanmiddag wordt verstuurd. Nadere toelichting geeft Borst aanstaande dinsdag tijdens algemeen overleg in de Kamer.

Volgens haar woordvoerder verwacht de minister veel van specifieke voorlichting. De afgelopen jaren is hiermee in vier middelgrote steden geëxperimenteerd, dat zou hebben geleid tot ,,een aanzienlijke toename van het aantal donoren''.

Al jaren bestaat een groot tekort aan donororganen. Eind 2001 stonden onder meer 1300 mensen op de wachtlijst voor een nier en 80 mensen voor een lever. Volgens het ministerie van Volksgezondheid leidt de inzet van meer donorfunctionarissen tot efficiënter gebruik van donoren.

Sinds de invoering van de Wet op de Orgaandonatie (WOD) in 1998, bestaat er een landelijk donorregister. Laat iemand zich hierin niet bij leven registreren, dan moeten nabestaanden beslissen of zij toestemming geven voor orgaandonatie. Zoals gisteren bleek uit literatuuronderzoek van het Rathenau Instituut, weigert 78 procent van die nabestaanden dit. Een overgrote meerderheid zou dit doen omdat zij zelf geen orgaandonatie willen, niet omdat de overledene er moeite mee zou hebben.

Volgens het ministerie kan intensievere voorlichting en begeleiding door een donorfunctionaris een deel van de nabestaanden positiever stemmen.Eerder stelde de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) dat de WOD weigering door nabestaanden in de hand werkt.

Volgens NTS interpreteren nabestaanden, sinds een landelijk register bestaat, het ontbreken van een inschrijving hierin vaak als een weigering van de overledene.

In totaal zijn 2,4 miljoen mensen in het register opgenomen voor orgaandonatie. Anderhalf miljoen mensen staan als `weigeraar'te boek.