Baggerspecie

In het bericht Sanering vuile waterbodems vergt meer geld (20 februari, pagina 6) staat dat 400 kubieke meter baggerspecie moet worden geschraapt. Dat moet zijn: 400 miljoen kubieke meter.