ABN steunt Melkert

Melkertbanen, zegt adviseur van de raad van bestuur van ABN Amro Dolf van den Brink, ,,moet je niet zomaar afschaffen'' zoals de Sociaal-Economische Raad en ondernemersvereniging VNO-NCW bepleiten. ,,De overheid moet controversiële maatregelen zoals gesubsidieerde arbeid niet uit de weg gaan.'' Want de arbeidsparticipatie moet stijgen, zegt Van den Brink, ,,vooral van WAO'ers, vrouwen en allochtonen''. Daar moet de overheid ,,meer serieuze effort'' voor leveren.

Daarnaast moet de overheid de uitgaven terugdringen, vindt Van den Brink. ,,Door te snoeien op allerhande subsidies, huursubsidie en zo.'' Gebeurt dat niet, dan loopt het in de loop van deze eeuw door de vergrijzing uit de hand met de staatsschuld en de economie. Dat staat in het rapport Nog vele jaren! van het Economisch Bureau van ABN Amro. In het doemscenario, dat volgens Van den Brink ,,met de week realistischer wordt'', keldert de economische groei vanaf 2010 tot onder de 1 procent om er voor 2030 niet meer bovenop te komen. En vanaf 2050 is het begrotingstekort tot meer dan 6 procent gestegen.

Verder moeten we met z'n allen accepteren dat de gezondheidszorg meer dan 10 procent van het nationaal inkomen zal beslaan, zegt Van den Brink. Volgens het rapport komt dat meer door de technologische ontwikkeling dan door de vergrijzing. ,,Als alternatief voor vakanties is zorg niet slecht. En het voorkomt dat we tot overmatige bestedingen komen die leiden tot een stagnerende economie en inflatie.''

Tot slot adviseert Van den Brink beleggers te investeren in kunstheupen ,,en alles waar bejaarden behoefte aan hebben''.

    • Mariël Croon