Waarheid slachtoffer in strijd tegen terreur

Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil in de strijd tegen terreur de wereld door middel van leugens voor zich zien te winnen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoekt de mogelijkheden om propaganda te verspreiden of foutieve berichten in de wereld te helpen om de internationale media te beïnvloeden en bredere steun te verwerven voor de Amerikaanse strijd tegen de terreur.

Het nieuwe initiatief van het ministerie van Defensie (het Pentagon) valt samen met plannen van president George Bush om de tijdelijke informatievoorziening die de Verenigde Staten gedurende de aanval op Afghanistan hebben verzorgd een permanent karakter te geven. ,,De president is van mening dat het een belangrijk onderdeel van onze nationale veiligheid is de wereld ook in vredestijd blijvend op de hoogte te houden van de Amerikaanse buitenlandse politiek'', aldus Dan Bartlett, directeur communicatie van het Witte Huis.

Meer omstreden dan de plannen van Bush zijn die van het Pentagon. Dat heeft een nieuwe afdeling opgericht met de naam Office of strategic influence ofwel Bureau voor strategische beïnvloeding. Dat bureau, waarvoor de financiering al rond is, staat onder leiding van een hoge militaire functionaris en heeft tal van nu al omstreden voorstellen gedaan.

Het belangrijkste doel van het bureau is, aldus betrokken ambtenaren, meer begrip in het buitenland te creëren voor het beleid van het Pentagon. Daartoe wil Defensie zich gaan bedienen van het sturen van e-mails naar journalisten en gemeenschapsleiders in landen die de VS niet welgezind zijn.

Het meest controversiële voorstel geldt het plan om bewust verkeerde informatie te verspreiden onder de internationale media. In de Verenigde Staten is het verspreiden van die zogenoemde `zwarte propaganda' volgens de wet verboden. Maar over nieuws dat journalisten in het buitenland oppikken, bestaat geen directe controle.

Onder Amerikaanse mediaorganisaties, maar ook in defensiekringen bestaat verzet. Sommige militaire functionarissen zouden de vrees hebben geuit dat alleen al het wekken van de indruk dat de informatie van het Pentagon onjuist is voldoende is om de geloofwaardigheid van de Amerikaanse regering volledig te ondermijnen. Defensieminister Donald Rumsfeld heeft gezegd dat de voorstellen definitief worden zodra zeker is dat de plannen juridisch geoorloofd zijn.

Het voorstel van het Witte Huis is veel onschadelijker, maar beoogt hetzelfde doel. ,,Een groot deel van de wereld is niet blij met hetgeen Amerika doet en het zal jaren duren voordat we die mensen voor ons hebben gewonnen'', aldus een betrokken functionaris in The New York Times. Volgens het Witte Huis staat het nieuwe initiatief volledig los van het Office of strategic influence.

Of bovenstaand bericht, afkomstig van het Witte Huis en het Pentagon, nog volledig betrouwbaar is, valt niet na te gaan.