Vragen over glycerine-zaak

Minister Korthals van justitie moet opnieuw verantwoording in de Tweede Kamer afleggen over de schikking die het openbaar ministerie heeft gesloten met het Alphense bedrijf Vos BV. PvdA, CDA, GroenLinks en D66 willen weten of het openbaar ministerie in haar onderzoek documenten over het hoofd heeft gezien.

Daaruit blijkt dat directieleden rechtstreeks betrokken zijn geweest bij de inkoop van vervuilde glycerine die aan tenminste zestig Haïtiaanse kinderen het leven heeft gekost.

Korthals liet eerder deze maand aan de Kamer weten dat het niet mogelijk was gebleken om individuele directieleden te vervolgen, waarna een schikking met het bedrijf werd gesloten.

Uit documenten waar NRC Handelsblad inzage in heeft gehad, blijkt echter dat een van de onderdirecteuren van het bedrijf betrokken was bij de inkoop van de glycerine en ook een groot deel van de correspondentie over de transactie voerde.

Volgens het Kamerlid B. Dittrich moet de schikking alsnog worden opengebroken als blijkt dat de betrokken documenten authentiek zijn. ,,Dan heeft Vos het openbaar ministerie onvolledig geïnformeerd en dat is aanleiding te onderzoeken of de schikking kan worden open gebroken.''

Zowel D66 als GroenLinks hebben Korthals schriftelijk om opheldering gevraagd. ,,Als de informatie klopt'', aldus GroenLinks-woordvoerster Halsema, ,,hebben het om en de minister een probleem.

Want dan is de Tweede kamer verkeerd geïnformeerd en heeft het om gaten laten vallen.'' Ook het CDA wil opheldering. ,,Als de feiten juist zijn, moet bekeken worden of het dossier heropend kan worden'', aldus woordvoerder Rietkerk.

De VVD wil zich om principiële redenen niet mengen in individuele strafzaken. ,,Maar ik ga er van uit dat ook de minister deze nieuwe feiten ter harte neemt'', aldus woordvoerder Nicolaï.