Toezichthouder tikt stroomsector op haar vingers

De toezichthouder voor de energiesector, DTe, heeft enkele energiebedrijven op de vingers getikt omdat ze de elektriciteitswet hebben overtreden. Zij verhandelden in de zomer van vorig jaar geïmporteerde stroom niet of slechts gedeeltelijk op de stroombeurs APX, zoals is verplicht. DTe wil dat de stroombedrijven maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.