Stork: na verlies nu winst verwacht

Onder meer door de economische teruggang heeft Stork vorig jaar een verlies geleden van 8 miljoen euro. Stork verwacht dit jaar weer in de zwarte cijfers te komen.

Pagina 15